2011

2010

2009

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

Reperasjon av sjømurer, Tennfjord

Opparbeiding hage, Tennfjordneset

Opparbeiding hage, Tennfjord

Plastring/ pussarbeid, Standal Kraftverk

Utskifting septikktank, Tennfjord

Industritomt, Hamnsund

Reperasjonsarbeid/ Sjømuring, Helland

Natursteinsmur, Tennfjord Øst

Natursteinsmur, Tennfjord Vest

Naustomter, Slyngstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon - 90 77 39 69      Organisasjonsnr: 992684429
Mail:eivind@tennfjordmaskin.no

g