2008

Natursteinsmur, Slyngstad

Opparbeiding hage, Trolldalen

Ny drenering, Tennfjord øst

Ridebane, Eidsvik

Riving av stall, Sjøholt

Plastring av sjøfylling, Tennfjord

Bygging ny vei, Tennfjord vest

Garasjetomt, Tennfjord vest

Tomt for PU boliger, Brattvåg (Hildre maskin)

Natursteinsmur/sjømur, Kleiva

Hustomt, Terøy (Rørhus Bil og Maskin)

Natursteinsmur, Tennfjord

Veibygging, Hessa syd (Ufo entreprenør)

Opparbeiding hage, Tennfjord øst

Innvendig riving av fjøs, Eidsvik

Opparbeiding av Sæterlia byggefelt, Tennfjordneset (Rørhus Bil og Maskin)

Utskifting av kloakkrør, Skodje

Hustomt, Tennfjordneset (Rørhus Bil og Maskin)

 

 

Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon - 90 77 39 69      Organisasjonsnr: 992684429
Mail:eivind@tennfjordmaskin.no