2011

3 hustomter, Hankane (Bjarte Løvold AS)

Nybygg Ventistål (OK Entreprenør)

Utviding av lagerhall, Vikestrand og Søvik

Opprusting av 100m veg, Emblem (OK Entreprenør)

Bygging av 100 meter veg, Tennfjord

Hustomt, Ratvika (OK Entreprenør)

Opparbeiding trafikkarealer, Sunntrans(OK)

Bygging av veg, Slyngstad

Garasjetomt, Slyngstad

Sjømur, Skarbøvik

Utskifting av drenering og bygging av p-plasser for boligblokk, Bøgata

Skifta drenering enebolig, Tennfjord

Natursteinsmur, Tennfjord

Kraftverk for Tussa, Dalegjerdet (OK Entreprenør)

Kraftverk for Tussa, Standal (OK Entreprenør)

Hustomt, Eidsvik

Utskifting av septikktank, Vatne

Natursteinsmur, Tennfjord

 

Tilbake  

 

 

 

 

 

 

 

Telefon - 90 77 39 69      Organisasjonsnr: 992684429
Mail:eivind@tennfjordmaskin.no