2010

 

Hustomt, Tennfjordneset

Vi har startet bygging av ca. 450m veg på Slyngstad

Grøfterensk og klargjering av 150m veg for asfalt, Emblem (OK Entreprenør)

Opparbeiding av 3 hustomter og natursteinsmur, Hankane (Bjarte Løvold AS)

Bygging/ reperasjon molo, Søvik

Opparbeiding av plen/ uteområder, Synnaland

Etablering av laksetrapp, Tennfjordelva

Garasjetomt, drenering for enebolig og etablering av hage, Tennfjord

Opparbeiding av hage, Tennfjord

Utskifting av grunnmur på enebolig, Vegsund (OK Entreprenør)

Bygging av veg, Sunde (Vasto Anlegg)

Hustomt, Gåseidneset (Vasto Anlegg)

Opparbeidig av hage, Tennfjord

Bygging av veg, Stette

Natursteinsmur, Helland

Ny drenering for enebolig, Slyngstad

Kabelgrøft, Synnaland (Hildre Maskin)

Garasjetomt, Søvik

Bygging av veg og sjømur, Leikong/ Kleppane

Opparbeiding av hage, Terøy

Natursteinsmur, Terøy

Garasjetomt, Vatne

Skodje kunstgrasbane (UFO Entreprenør)

Sjøfylling, Bjørkavågen (Kolo Veidekke)

Hustomt, Synnaland

Naursteinsmur, Mørenot (Hildre Maskin)

 

Tilbake  

 

 

 

 

 

 

 

Telefon - 90 77 39 69      Organisasjonsnr: 992684429
Mail:eivind@tennfjordmaskin.no